Kandungan dan Pelajaran dari Surat An Naba

Salah satu surat yang populer di kalangan umat muslim ialah Surat An Naba. Surat ini tergolong ke dalam surat Makiyyah, yakni surat yang diturunkan kepada Nabi ketika beliau masih bermukim di Kota Mekah. Memiliki ayat berjumlah 40 ayat. Dengan rutin membaca ataupun menghafalkan surat tersebut maka kita akan memperoleh fadhilah yang sangat banyak baik ketika […]